Oferta pracy - Zdalny specjalista ds. funduszy unijnych - (aktualizacja  24-09-2015r.)

Zakres obowiązków:
 Co najmniej jedno spotkanie projektowe, gdzie następuje przekazanie projektu, kryteriów, założeń innowacyjności, warunków brzegowych, harmonogramu, specyfikacji technicznych etc.;
 Przygotowanie pól opisowych wniosku zgodnie z wytycznymi na wzorze w wersji off-line wniosku i biznesplanu - wytyczne i szablon WIGE;
 Uzupełnianie na bieżąco planu prac nad projektem - szablon WIGE;
 Praca na harmonogramie wydatków - szablon WIGE;
 Wypełnienie generatora wniosków (opcjonalnie);
 Wypełnienie załączników do wniosku (opcjonalnie).

Oferujemy:
 Profesjonalne i sprawdzone wytyczne co do współpracy zdalnej i sposobu opracowania wniosku;
 Wygodną, zdalną formę współpracy;
 Atrakcyjne warunki rozliczania się peer projekt.

Zainteresowani Kandydaci powinni posiadać:
 Doświadczenie w przygotowywaniu projektów unijnych o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w ramach RPO i POIG;
 Bardzo dobra znajomość pakietu Office;
 Umiejętność redagowania tekstów;
 Umiejętność twórczego myślenia;
 Rzetelność i terminowość; 
 Samodzielność; 
 Dobra organizacja pracy, dokładność i staranność.

CV oraz pytania dotyczące oferty proszę kierować na adres: rekrutacja@wige.pl