Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Systemy informatyczne już powszechnie wspierają realizację procesów biznesowych. Informatyzacja ułatwia szybki dostęp informacji i wiarygodnych danych, zwiększając tym samym efektywność pracy. Jest z tym jednak związane pewne niebezpieczeństwo. Obok kradzieży danych, może dojść do ich celowej, szkodliwej modyfikacji, czy zniszczenia. Firmy z roku na rok przykładają coraz większą wagę do aspektów odpowiedniej ochrony informacji, jednak w większości przypadków, takie działania dotyczą tylko i wyłącznie dalszego zabezpieczania systemów informatycznych. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pozwala kompleksowo zarządzać obszarem bezpieczeństwa informacji.
Posiadanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji stanowi gwarancje dla naszych Klientów, pracowników oraz współpracowników, że informacja oraz dane pozyskiwane i przechowywane w firmie są całkowicie bezpieczne. Certyfikowanie wdrożonego systemu potwierdza, że techniki zabezpieczania informacji są stosowane na każdym poziomie działania przedsiębiorstwa.
   Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - grupa docelowa
Norma ISO 27001 jest zbiorem wytycznych pozwalających na wdrożenie efektywnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zarówno dla podmiotów biznesowych jak i podmiotów administracji publicznej.
   Czas wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Czas wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wymagań Klienta i może zawierać się w przedziale do 12 mc. Głównymi elementami określającymi czas wdrożenia jest wielkość organizacji, rodzaj działalności oraz zaangażowanie pracowników.
Podczas analizy wstępnej ustalany jest z Klientem wstępny harmonogram wdrożenia uwzględniający zakres systemu oraz potrzebne do wdrożenia zasoby. Ostatecznie czas wdrożenia powinien zawierać również czas potrzebny na pojawienie się zapisów potwierdzający działanie systemu zarządzania. Czas ten jest zależny od wybranej jednostki certyfikującej.
   Korzyści z wdrożenia ISO 27001:2007
 • Zarządzanie ciągłością działania,
 • Uporządkowanie przetwarzanych informacji,
 • Oszacowanie ryzyka związanego z zarządzaniem informacją,
 • Wzrost świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • Zapewnienie interesantów i zainteresowane instytucje, że ich dane są właściwie chronione,
 • Wiarygodność firmy dla klienta,
 • Spełnienie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • Organizacja bezpieczeństwa fizycznego i informatycznego informacji,
 • Zarządzanie systemami informatycznymi i sieciami komputerowymi pod kątem bezpieczeństwa informacji,
 • Ustalenie w formie procedur sposobu postępowania w trakcie normalnego funkcjonowania jak i w sytuacjach kryzysowych,

   Oraz spełnienie wymagań ustawowych w zakresie:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Czy jesteś zainteresowany ofertą?