Zarządzanie Środowiskiem

System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) oparty o wymagania normy ISO 14001:2004 to wspaniałe rozwiązanie dla poprawy wizerunku, usystematyzowania procesów realizowanych przez biznes oraz szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z wpływem na środowisko naturalne, zademonstrowanie dbałości firmy o środowisko naturalne, zwiększenie dostępu do nowych Klientów i partnerów biznesowych, wzmocnienie reputacji.
Praca nad wdrożeniem systemu środowiskowego to spory wysiłek organizacyjny, jednak doświadczenie WIGE Consulting pokazuje, że każde wdrożenie niesie ogromną wartość dodaną dla funkcjonowania firmy.
Podejście procesowe stosowane podczas prac wdrożeniowych usprawnia obieg informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników.
System Zarządzania Środowiskiem na podstawie wymagań normy ISO 14001:2004 jest podstawą do rozbudowy systemu o wymagania kolejnych norm – zintegrowane systemy zarządzania
   Zarządzanie Ochroną Środowiska - grupa docelowa
System jest przeznaczony dla firm i instytucji, które chcą ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.
   Czas wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem
Czas wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa, wymagań Klienta oraz zgodności z wymaganiami prawnymi i może zawierać się w przedziale do 12 mc. Głównymi elementami określającymi czas wdrożenia jest wielkość organizacji, rodzaj działalności oraz zaangażowanie pracowników.
Podczas analizy wstępnej ustalany jest z Klientem wstępny harmonogram wdrożenia uwzględniający zakres systemu oraz potrzebne do wdrożenia zasoby. Ostatecznie czas wdrożenia powinien zawierać również czas potrzebny na pojawienie się zapisów potwierdzający działanie systemu. Czas ten jest zależny od wybranej jednostki certyfikującej.
   Korzyści z wdrożenia ISO 14001:2004
 • spełnienie wymagań przepisów prawnych,
 • ograniczenie szkodliwych emisji do otoczenia,
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 • zredukowanie kosztów związanych z karami,
 • efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów,
 • redukcja opłat za media,
 • zademonstrowanie udziałowcom dbałości firmy o środowisko naturalne,
 • pokazanie nowatorskiego, nowoczesnego podejścia do Klientów i potencjalnych pracowników,
 • zwiększenie dostępu do nowych Klientów i partnerów biznesowych,
 • lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska, teraz i w przyszłości,
 • redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych,
 • wzmocnienie reputacji.
Czy jesteś zainteresowany ofertą?