Zarządzanie jakością
Celem tego systemu jest poprawa jakości, świadczonych usług, produkowanych wyrobów i poprawa obsługi klientów.
Informacje o Systemie Zarządzania Jakością
System Zarządzania Jakością (SZJ) oparty o normę ISO 9001:2008 to wspaniałe rozwiązanie dla poprawy wizerunku, usystematyzowania procesów realizowanych przez biznes oraz szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.
Praca nad systemem jakości to spory wysiłek organizacyjny, jednak nasze doświadczenie pokazuje, że każde wdrożenie niesie ogromną wartość dodaną dla dalszego funkcjonowania firmy.
Podejście procesowe stosowane podczas prac wdrożeniowych usprawnia obieg informacji i dokumentów oraz wprowadza dokładny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności dla wszystkich pracowników. Organizacja uzyskuje także efekt zwiększenia zadowolenia klientów poprzez dokładne spełnienie ich wymagań i oczekiwań.
System zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001:2008 jest podstawą do rozbudowy systemu o wymagania kolejnych norm – zintegrowane systemy zarządzania
Zarządzanie Jakością - grupa docelowa
ISO 9001:2008 jest normą skonstruowana uniwersalnie. Nie zawiera wymagań dotyczących wyrobu, tylko wymagania dotyczące systemu zarządzania. Dzięki temu systemy budowane na podstawie wymagań ISO 9001:2008 mogą mieć zastosowanie zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych jak i w administracji publicznej.
Czas wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
Czas wdrożenia systemu zarządzania jakością uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wymagań Klienta i zawiera się w przedziale od 5 do 10 mc. Głównymi elementami określającymi czas wdrożenia jest wielkość organizacji, rodzaj działalności oraz zaangażowanie pracowników.
Podczas analizy wstępnej ustalany jest z Klientem wstępny harmonogram wdrożenia uwzględniający potrzebne do wdrożenia zasoby. Ostatecznie czas wdrożenia powinien zawierać również wymagania jednostek certyfikujących odnośnie funkcjonowania systemu przed certyfikacją potrzebny na pojawienie się zapisów potwierdzający działanie systemu zarządzania.
Korzyści z wdrożenia ISO 9001:2008
Efektem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest:
          poprawa opinii Klientów, wzrost satysfakcji, wzmocnienie pozycji firmy na rynku,
          wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń Firmy,
          ciągłe doskonalenie działalności,
          poprawa stosunków i kontaktów z Klientami, wzrost zaufania do firmy,
          przewaga konkurencyjna,
          obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt,
          wzrost rentowności,
          redukcja auditów Klientów,
          wzrost prestiżu firmy i jej usług/produktów zarówno dla jej obecnych jak i potencjalnych Klientów,
          lepszy dostęp do rynku krajowego i zagranicznego,
          cenne narzędzie marketingowe,
          podstawa dla dalszego rozwoju i usprawniania funkcjonowania firmy przez zastosowanie i wdrożenie kolejnych systemów jakościowych
 
Czy jesteś zainteresowany ofertą?