Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

System zarządzania bezpieczeństwem pracy jest skoncentrowany na obszarze - praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach z nastawieniem na proces ciągłej poprawy tego stanu. System jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracowników oraz zapewnia stałe spełnianie przepisów prawnych.
   Czas wdrożenia Systemu Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Czas wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem uzależniony jest od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wymagań Klienta i może zawierać się w przedziale do 10 mc. Głównymi elementami określającymi czas wdrożenia jest wielkość organizacji, rodzaj działalności oraz zaangażowanie pracowników.
Podczas analizy wstępnej ustalany jest z Klientem wstępny harmonogram wdrożenia uwzględniający zakres systemu oraz potrzebne do wdrożenia zasoby. Ostatecznie czas wdrożenia powinien zawierać również czas potrzebny na pojawienie się zapisów potwierdzający działanie systemu. Czas ten jest zależny od wybranej jednostki certyfikującej.
   Integracja z innymi systemami zarządzania
System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wdrożony na podstawie wymagań PN-N-18001/ OHSAS 18001 umożliwia w praktyce integracje z systemem zarządzania jakością, środowiskiem.
   Korzyści z wdrożenia Systemu zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Dzięki wdrożeniu skutecznego systemu BHP można osiągnąć takie korzyści jak:
  • zmniejszenie liczb awarii lub wypadków
  • poprawę warunków pracy pracowników
Certyfikacja na zgodność z wymaganiami normy PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007 potwierdza, że przedsiębiorstwo działa skutecznie i odpowiedzialnie w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników.
   Czy jesteś zainteresowany ofertą?