Zakład Piekarniczo – Cukierniczy MAREL Ceniona firma zajmująca się produkcją wyrobów piekarniczych. Przedmiotem współpracy są projekty w ramach POIG Działanie 4.4, Działanie PROW 312 oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.