TP Szkolenia - Działanie 8.1 PO IG

Współpraca zakończona sukcesem - rok 2010, to pozyskana dotacja unijna w ramach Działania 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Obecnie trwa współpraca w zakresie prowadzenia i wsparcia merytorycznego przy rozliczeniu projektu.