Systemy zarządzania

Dzisiejsze realia rynkowe stawiają przed Przedsiębiorcami coraz to nowe wyzwania. Dynamiczne zmiany w otaczającej rzeczywistości powodują, że firma musi być bardzo elastyczna, a decyzje podejmowane bardzo szybko muszę prowadzić nie tylko do rozwoju firmy ale przede wszystkim do zapewnienia wysokiej jakości realizacji produktu bądź usługi.
Aby nadążyć za ciągle zwiększającymi się wymaganiami Klientów, partnerów strategicznych, wzmocnić pozycję swojej marki, uzyskać przewagę nad konkurencją oraz dostosować się do panujących na rynku warunków warto rozważyć rozpoczęcie prac nad wdrożeniem w organizacji systemów zarządzania
Przygodę z systemami zarządzania najłatwiej jest zacząć od wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008, a następnie w zależności od specyfiki organizacji i potrzeb kierownictwa rozważyć kolejne kierunki rozwoju systemów zarządzania.
System zarządzania jest wspaniałym rozwiązaniem dla poprawy wizerunku, usystematyzowania procesów realizowanych przez biznes oraz szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów. System zarządzania zapewnia zmniejszenie zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności biznesowej lub konieczności spełnienia określonych przepisów prawnych.
Można również opracować zintegrowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami kilku różnych norm - Zintegrowane Systemy Zarządzania.
Nasze podejście stosowane przy opracowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania
WIGE opracowało i ciągle doskonali metodykę realizacji opracowywania i wdrażania systemów zarządzania. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu naszych konsultantów możemy skutecznie realizować wdrożenia dostosowane do specyfiki i potrzeb naszych Klientów – nasza metodyka.
Wdrażamy następujące systemy zarządzania.
Celem tego systemu jest poprawa jakości, świadczonych usług, produkowanych wyrobów i poprawa obsługi klientów.
Celem systemu jest uwzględnienie środowiska naturalnego w planowaniu działalności organizacji poprzez spełnienie wymagań przepisów prawnych.
Celem Systemu jest kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji poprzez ochronę informacji i urządzeń je przetwarzających.
Celem systemu zarządzania BHP jest dbałość o pracownika i współpracownika poprzez zbudowanie i korzystanie z mechanizmów identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym oraz reagowania na awarie zagrażającym zdrowiu i życiu pracowników.
Pomoc w procesie przygotowań do auditu.
Jeżeli wszystko zaczyna się walić, a termin auditu jest coraz bliżej możesz się do nas zwrócić w celu terminowego ukończenia projektu lub dostosowania do nowych wymagań.
Konsultanci WIGE posiadają niezbędne doświadczenie w utrzymywaniu systemów zarządzania. Wspomaganie Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, realizacja auditów pierwszej strony oraz drugiej reprezentując Klienta u dostawcy lub potencjalnego kontrahenta, realizacja przeglądów Systemu Zarządzania, realizacja nadzoru nad dokumentacją organizacji oraz uczestnictwo w audytach certyfikujących i nadzoru.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą WIGE lub macie pytania odnośnie oferowanych przez nas usług to zapraszamy do kontaktu.
Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz postaramy się dobrać ofertą, która będzie dostosowana do Państwa potrzeb.