Siódemka S.A. - Warszawa

Wiodąca polska firma kurierska świadcząca wysokiej jakości usługi w serwisie krajowym i miejskim. Współpraca od 2003 roku w zakresie pozyskania dofinansowania w zakresie projektów inwestycyjnych oraz doradczego we wdrożeniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Współpraca z sukcesem w zakresie 4 projektów.
Obecnie trwa współpraca w zakresie nowych projektów inwestycyjnych w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Uzyskano 4 dotacje unijne, w tym trzy rozliczone dotacje oraz trwa rozliczenie czwartego projektu w ramach działania 1.4 RPO Podlasie

www.siodemka.com