Referencje

WIGE Consulting S.C. dysponuje zespołem konsultantów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu wdrażania projektów doradczych opartych o fundusze unijne i krajowe oraz dotacje unijne. Referencje obejmują także wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO 9001:2000, BHP PN 18001, Środowisko ISO 14001:2004, Bezpieczeństwo Informacji 27001. Nasze zdobyte doświadczenie to usługi m.in. dla takich podmiotów jak:

Pełna lista referencyjna

REFERENCJE

APREO LOGISTICS S.A. – Warszawa / Kąty Wrocławskie APREO LOGISTICS S.A. – Warszawa / Kąty Wrocławskie

APREO LOGISTICS S.A. – Warszawa / Kąty Wrocławskie
Współpraca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1 A2: „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

Entertainment Group - Warszawa Entertainment Group - Warszawa

Entertainment Group - Warszawa
Firma prowadzi kompleksową działalność związaną z produkcją imprez. Zajmuje się przygotowaniem i realizacją wydarzeń specjalnych na różnych poziomach marketingowych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy MAREL Zakład Piekarniczo – Cukierniczy MAREL

Zakład Piekarniczo – Cukierniczy MAREL
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy MAREL Ceniona firma zajmująca się produkcją wyrobów piekarniczych. Przedmiotem współpracy są projekty w ramach POIG Działanie 4.4, Działanie PROW 312 oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Zakłady Mięsne ZBYSZKO Zakłady Mięsne ZBYSZKO

Zakłady Mięsne ZBYSZKO
Zakłady Mięsne ZBYSZKO Firma z tradycjami sięgającymi lat 90-tych, której produkty stoją na najwyższym światowym poziomie. Przedmiotem współpracy jest przygotowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Współpraca od 2010.

PRAGMA TRADE S.A. PRAGMA TRADE S.A.

PRAGMA TRADE S.A.
PRAGMA TRADE S.A. Współpraca w zakresie pomocy doradczej związanej z "Kredytem technologicznym", działanie 4.3 POIG. Współpraca w roku 2010.

GEDEON Sp. J. - Parzęczew GEDEON Sp. J. - Parzęczew

GEDEON Sp. J. - Parzęczew
GEDEON Sp. J. - Parzęczew Współpraca w ramach opracowania projektów unijnych do działania III.2 oraz III.6 RPO województwa łódzkiego. Projekty inwestycyjne.

MULTIMED Małgorzata Górska - Zamość MULTIMED Małgorzata Górska - Zamość

MULTIMED Małgorzata Górska - Zamość
MULTIMED Małgorzata Górska - Zamość Współpracę nawiązano w ramach obsługi i doradztwa przy opracowaniu wniosku unijnego do działania 1.3 RPO województwa lubelskiego w 2011 r.

LEDA Sp. z o.o. - Skierniewice LEDA Sp. z o.o. - Skierniewice

LEDA Sp. z o.o. - Skierniewice
LEDA Sp. z o.o. - Skierniewice Współpraca związana z przygotowaniem projektu unijnego z działania III.2 RPO województwa łódzkiego 2011
1 2 3 4 5 6 7