Referencje

WIGE Consulting S.C. dysponuje zespołem konsultantów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu wdrażania projektów doradczych opartych o fundusze unijne i krajowe oraz dotacje unijne. Referencje obejmują także wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO 9001:2000, BHP PN 18001, Środowisko ISO 14001:2004, Bezpieczeństwo Informacji 27001. Nasze zdobyte doświadczenie to usługi m.in. dla takich podmiotów jak:

Pełna lista referencyjna

REFERENCJE

VIAECO Sp. z o.o. VIAECO Sp. z o.o.

VIAECO Sp. z o.o.
VIAECO Sp. z o.o. - Inwestycja w środki trwałe celem uruchomienia nowej linii produkcji „zielonej ściany akustycznej” wraz z wyposażeniem montażowo – usługowym. Firma specjalizuje się w robotach budowlano – montażowych związanych z ochroną środowiska, montażem ekranów akustycznych. Projekt i usługa są realizowane w ramach RPO dla Województwa Świętokrzyskiego – rok 2010.

QUARTZ S.A. QUARTZ S.A.

QUARTZ S.A.
Projekt inwestycyjny w zakresie technologii ochrony środowiska BAT. Projekt realizowany w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach RPO Mazowsze w roku 2009.

KARST Sp. z o.o. - Białystok KARST Sp. z o.o. - Białystok

KARST Sp. z o.o. - Białystok
Instalacje elektryczne, grzewcze, gazowe, hydrauliczne, projekt w zakresie wdrożenia innowacyjne technologii serwisu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych w ramach RPO Podlasie 2009. Projekt w trakcie realizacji i rozliczenia. Drugi projekt w ramach działania 1.4.2 RPO Podlasie w zakresie uruchomienia produkcji nowych produktów wentylacyjnych – 2010.

PROCARDIO Sp. z o.o. PROCARDIO Sp. z o.o.

PROCARDIO jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została powołana z myślą o zastosowaniu unikalnego w Europie systemu telemetrycznego monitoringu saturacji krwi i zapisu elektrograficznego. W ramach planowanej inwestycji Spółka uruchomi od podstaw nową klinikę rehabilitacji dzieci z wrodzoną wadą serca.

TP Szkolenia - Warszawa TP Szkolenia - Warszawa

TP Szkolenia - Warszawa
TP Szkolenia - Działanie 8.1 PO IG Współpraca zakończona sukcesem - rok 2010, to pozyskana dotacja unijna w ramach Działania 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Obecnie trwa współpraca w zakresie prowadzenia i wsparcia merytorycznego przy rozliczeniu projektu.

Alfa Projekt Sp. z o.o. - Warszawa Alfa Projekt Sp. z o.o. - Warszawa

Alfa Projekt Sp. z o.o. - Warszawa
Jest innowacyjną firmą o profilu informatycznym dostarczającą m.in. rozwiązania dla obsługi firm logistycznych, aplikacje relacyjne jak również zajmującą się doradztwem w zakresie ich wykorzystania. Współpraca w zakresie 3 projektów unijnych

BUDROMAT BUDROMAT

BUDROMAT
BUDROMAT - projekt inwestycyjny w zakresie wdrożenia nowej technologii do produkcji nowego produktu – kostki brukowej w ramach RPO Podlasie 2009, działanie 1.4.1. Inwestycja – Mońki 2010 Województwo Podlaskie.

Medi SOFT - Mazowsze / Podlasie Białystok Medi SOFT - Mazowsze / Podlasie Białystok

Medi SOFT - Mazowsze / Podlasie Białystok
P.H.U. "Medi-Soft" - woj. mazowieckie / podlaskie. W roku 2010 nawiązano współrpacę z WIGE Consulting w zakresie przygtowania trzech projektów unijnych w ramach programów: RPO Podlasie, działanie 1.4.1 RPO Mazowsze, działanie 1.5 PROW, działanie 312
1 2 3 4 5 6 7