Referencje

WIGE Consulting S.C. dysponuje zespołem konsultantów wyspecjalizowanych w zagadnieniach z zakresu wdrażania projektów doradczych opartych o fundusze unijne i krajowe oraz dotacje unijne. Referencje obejmują także wdrożenia systemów zarządzania jakością ISO 9001:2000, BHP PN 18001, Środowisko ISO 14001:2004, Bezpieczeństwo Informacji 27001. Nasze zdobyte doświadczenie to usługi m.in. dla takich podmiotów jak:

Pełna lista referencyjna

REFERENCJE

„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz
Początki Firmy „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz sięgają roku 1976. Firma posiada decyzje zezwalające na odbiór odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Atutem przedsiębiorstwa jest ekologiczne podejście do odbieranych odpadów poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazanie do ponownego przetworzenia.

Z.T.S. HAGMED Sp.J. - Rawa Mazowiecka Z.T.S. HAGMED Sp.J. - Rawa Mazowiecka

Z.T.S. HAGMED Sp.J. - Rawa Mazowiecka
Z.T.S. HAGMED Sp.J. - Rawa Mazowiecka Współpraca dotyczy działania III.2 RPO Województwa Łódzkiego tj. opracowania wniosku unijnego na cel inwestycyjny.

GSJ Sp. z o.o. - Lublin GSJ Sp. z o.o. - Lublin

GSJ Sp. z o.o. - Lublin
GSJ Sp. z o.o. - Lublin Nawiązana w 2011 roku współpraca obejmuje doradztwo WIGE Consulting w opracowaniu wniosku unijnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego, działanie 1.3.

Ideal Group S.J. - Białystok Ideal Group S.J. - Białystok

Ideal Group S.J. - Białystok
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wpieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa

Grano System - Przedbórz Grano System - Przedbórz

Grano System - Przedbórz
Grano System - Przedbórz Współpraca od 2011 roku w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie unijne w ramach działania III.2 RPO województwa łódzkiego.

INCHEM POLONIA Sp. z o.o. - Wiśniowa Góra INCHEM POLONIA Sp. z o.o. - Wiśniowa Góra

INCHEM POLONIA Sp. z o.o. - Wiśniowa Góra
INCHEM POLONIA Sp. z o.o. - Wiśniowa Góra Współpraca w ramach obsługi wniosku unijnego do działania III.2 RPO województwa łódzkiego

ECM Group Polska Sp. z o.o. - Warszawa ECM Group Polska Sp. z o.o. - Warszawa

ECM Group Polska Sp. z o.o. - Warszawa
ECM Group Polska Sp. z o.o. - Warszawa Współpraca zwiąana jest z usługą doraczą ws. dotacji unijnych z działania 1.4 RPO Podlasie 2011

No Limit Transport Sp. z o.o. No Limit Transport Sp. z o.o.

No Limit Transport Sp. z o.o.
Współpraca Wige Consulting z No Limit Transport Sp. z o.o trwa od 2009 r i dotyczy usług informatycznych i kompleksowego wsparcia we wdrożeniu aplikacji informatycznych
1 2 3 4 5 6 7