PROCARDIO jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która została powołana z myślą o zastosowaniu unikalnego w Europie systemu telemetrycznego monitoringu saturacji krwi i zapisu elektrograficznego. W ramach planowanej inwestycji Spółka uruchomi od podstaw nową klinikę rehabilitacji dzieci z wrodzoną wadą serca.

Dotychczasowa działalność i rozwój PROCARDIO polegała na analizie rynku, konkurencji oraz na pracach badawczych działu B+R Spółki. Do badań prowadzonych przez PROCARDIO użytkowane było opatentowane oprogramowanie oraz specjalistyczne urządzenie medyczne, konsola MULTIMODALITY WORKPLACE, służące do wykonywania specjalistycznych rekonstrukcji obrazów anatomicznych przekazywanych z tomografu komputerowego w formacie 3D.

Przedmiotem współpracy jest przygotowanie Spółki PROCARDIO do ubiegania się o dofinansowanie projektu Firmy w ramach działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Firma Wige Consulting przygotowała wniosek unijny w ramach tego działania, tj. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Przedmiotem kolejnej współpracy, była usługa wdrożenia w PROCARDIO Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, co zostało w maju 2009 roku uwieńczone uzyskaniem przez Spółkę Certyfikatu PN-EN ISO 9001:2008 wydanego w zakresie rozwoju i rehabilitacji dzieci z wadą serca z zastosowaniem zawansowanych technik telemetrycznych.