Podejście  WIGE Consulting do procesu wdrożenia
Założenia podstawowe do projektu
  1. Wdrażany System Zarządzania musi być dostosowany do specyfiki działania organizacji.
  2. Celem systemu zarządzania jest między innymi poprawa obiegu dokumentów i informacji w organizacji
  3. Konsultanci  WIGE Consulting odpowiadają za interpretację i ujęcie w dokumentacji wymagań wdrażanej normy ISO
  4. Jesteśmy bez przerwy do dyspozycji Klienta. Podczas wdrożenia można w każdej chwili zwrócić się do konsultanta po pomoc lub informację.
  Działania wstępne
Przed podpisaniem umowy przeprowadzana jest wstępna analiza projektu podczas której ustalany jest harmonogram prac uwzględniający wymagania Klienta. Na podstawie zdobytych informacji przygotowywana jest indywidualna umowa.
 
 Wdrożenie
Po podpisaniu umowy z Klientem rozpoczynany jest proces projektowania i wdrożenia. Rozpoczęte zostają prace z zespołem roboczym, tworzona jest dokumentacja systemowa, szkolenia, audity wewnętrzne , przeprowadzony zostaje przegląd zarządzania.
 
 Konsultanci
Do każdego projektu przypisany jest konsultant wiodący, którego zadaniem jest nadzór nad całością projektu, odpowiada za skład grupy projektowej oraz kontakty z Klientem.
 
 Szkolenia i konsultacje
Na projektowanie i wdrożenie systemu składają się szkolenia i konsultacje. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami odnośnie wdrożenia to zapraszamy do kontaktu z  WIGE Consulting.
 
Proces opracowania i wdrożenia systemu zarządzania

Etap I
Analiza wstępne - Przegląd, analiza i ocena danych wejściowych, stanu systemu zarządzania, identyfikacja procesów i opracowanie mapy procesów.
Etap II
Projektowanie - Określenie polityki, celów i zadań dla właścicieli procesów (Zespołu Roboczego).
Etap III
Szkolenie Zespołu Roboczego w zakresie metodyki przygotowania dokumentacji oraz obiegu informacji w systemie zarządzania oraz wymagań wdrażanej normy.
Etap IV
Dokumentacja - Konsultowanie i opracowanie dokumentacji systemu zarządzania, wprowadzanie zmian w dokumentacji.
Etap V
Szkolenie audytorów wewnętrznych w zakresie wymagań norm oraz metodyki prowadzenia i dokumentowania auditów wewnętrznych.
Etap VI
Wdrożenie Systemu – koordynacja szkoleń w zakresie wymagań zapisanych w dokumentacji, realizacja audytów wewnętrznych i doskonalenia systemu zarządzania.
Etap VII
Przegląd systemu zarządzania i zdefiniowanie działań doskonalących.

 
 Dalsza współpraca
Praca z systemem zarządzania nie kończy się wraz z certyfikacją.  WIGE Consulting poleca naszym Klientom nadzór nad systemem zarządzania.
 
 Podsumowanie
WIGE Consulting gwarantuje ze Wdrażane systemy zarządzania charakteryzują się dużą skutecznością działania. W trakcie projektowania systemu zarządzania dzięki przejrzystej metodyce tworzymy minimalną ilość dokumentacji jaka jest wymagana przez normę.
 
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą WIGE Consulting lub macie pytania odnośnie oferowanych przez nas usług to zapraszamy do kontaktu.
Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji oraz postaramy się dobrać ofertą, która będzie dostosowana do Państwa potrzeb.