Organic Sp. z o.o. – Sieniawa, województwo podkarpackie.

Firma zajmuje się produkcją soków oraz koncentratów z owoców i warzyw.

Od 2009 roku trwa współpraca w przygotowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Projekt: Wdrożenie innowacyjnej technologicznie linii do produkcji inuliny
oraz
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4, Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Projekt: Wdrożenie linii do produkcji sproszkowanego soku z topinamburu w osłonie witaminy C przygotowywanego dla zastosowań farmaceutycznych.

Udział w konkursie w 2009r. Firma uzyskała dofinansowanie w 2012 roku.