Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „GADENT” s.c.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „GADENT” s.c. świadczy bezpłatne usługi w ramach kontraktu z NFZ. W przychodni wyodrębnione są poradnie: ogólna POZ, dziecięca, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, ginekologiczno-położnicza, chirurgiczna, urazowo-ortopedyczna, urologiczna, endokrynologiczna, alergologiczna, kardiologiczna, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapia ambulatoryjna, zdrowia psychicznego, USG. W poszczególnych poradniach w każdym miesiącu udzielanych jest blisko 5 tys. porad.

GADENT jako jedyny NZOZ na terenie powiatu rawskiego uruchomił w czerwcu 2008r. kriokomorę ogólnoustrojową co podniosło rangę świadczonych usług rehabilitacyjnych. Od początku 2009 r. Spółka stosuje najnowsze metody przywracania sprawności ruchowej i zwalczania bólu technikami nieinwazyjnymi – terapia falami uderzeniowymi BTL-SWT i Kinesyjology-Taping. Wysoka jakość usług rehabilitacyjnych wyróżnia GADENT spośród przychodni w powiecie rawskim.

Potwierdzeniem jakości świadczonych usług jest wdrożony system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Przedmiotem współpracy jest przygotowanie wniosku unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw.

Firma uzyskała dofinansowanie w 2010 roku.

Firma Wige Consulting opracowała również dla firny GADENT Koncepcję Organizacyjno – Funkcjonalną w ramach ”Przetargu na dzierżawę na okres 30 lat zabudowanych obiektami służby zdrowia nieruchomości, położonych w Rawie Mazowieckiej” – Przetarg z dnia 15.09.2010 r.