NO LIMIT Sp. z o.o. – Warszawa

Współpraca z WIGE Consulting trwa od 2008 roku. Dotyczy obszaru wspracia i obsługi realizowanych przez No Limit projektów unijnych oraz kompleksowych usług doradczych związanych z IT, wdrożeniem projektów informatycznych, audytami IT.

Główną referencję stanowi pozyskanie dotacji w 2008 r. na projekt inwestycyjny, który jest obecnie w trakcie realizacji. Proces obsługi projektu, w tym koordynacja jego rozliczenia zleceno WIGE Consulting. Wsparcie dotyczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4.

Dodatkowe usługi, to projekty IT – audyt informatyczny w 2009r oraz projekty wdrożenia rozwiązań informatyczno – logistycznych w zakresie logistyki usług drobnicowych – od 2009 roku.

Firma NO LIMIT Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność w czerwcu 1988 r.

Początkowa działalność Firmy związana była wyłącznie ze świadczeniem usług spedycyjnych. W kolejnych latach rozwijała działalność logistyczna poczynając od prostych usług składu towaru.
 
Obecnie zakres prowadzonej działalności obejmuje usługi w zakresie kompletacji drobnicowych, organizacji dostaw, cross-dockingu, usług logistycznych, dystrybucji oraz sprzedaży towarów.
Firma No Limit specjalizuje się obecnie w obsłudze towarów wysoko przetworzonych i szybko rotujących (FMCG), o szerokiej palecie asortymentowej, w tym m.in. artykułów sportowych, kosmetyków, żywności, urządzeń biurowych, części zamiennych, itp.
 
W roku 2007 uruchomiono dzoałający do dziś własny ośrodek badawczo – rozwojowy (B+R), którego wynikiem pracy jest przedmiot projektu unijnego.
 
Dotychczasowa działalność Firmy została wyróżniona licznymi nagrodami. Są to m.in. laureat nagrody
Gazele Polskiego Biznesu, nagrody w konkursach Operator Logistyczny oraz Data Grup Consulting / Eurologistics. Firma No Limit w ostatnich latach zajmuje wiodące pozycje w rankingu Data Gropu Rynek usług Logistycznych w kraju oraz w rankingu Warsaw Business Journal.