MULTIMED Małgorzata Górska – Zamość. Centrum Stomatologii Estetycznej. Projekt w ramach RPO Woj. Lubelskie, działanie 1.3 2011.

http://www.multimed.zam.pl/