Medialab S.C. - Łódź

Firma uzyskała dofinansowanie w 2011 r. w ramach działania 3.2 RPO Woj. Łódzkie

To kreatywna agencja reklamy i komunikacji. Przedsiębiorstwo wyspecjalizowało się w działalności usługowej, badawczo-rozwojowej i produkcyjnej, ukierunkowanej na prace zlecone, kontraktowe, dla firm i osób prywatnych. Opracowuje i dostosowuje wszelkie usługi produkty na potrzebę i zgodnie z życzeniem Klientów.

Firma na początku 2009 roku wdrożyła System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001. Dzięki temu Klienci mogą mieć pewność, że proces ich obsługi jest tworzony tak, aby jak najlepiej zaspokajał ich potrzeby, oraz że podlega regularnej kontroli przez niezależny, zewnętrzny podmiot - firmę certyfikującą.

Spółka uzyskaliła również akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Posiada bogatą wiedzę i dorobek naukowy w dziedzinach związanych reklamą, poligrafią i informatyką. Z uwagą obserwuje najnowocześniejsze trendy, osiągnięcia i synergię w przemyśle informatycznym, reklamowym i wydawniczym. Wiedza ta pozwala MEDIALAB przygotować ofertę zaspokajającą oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zespół Firmy, to grupa kompetentnych, doświadczonych i zaangażowanych specjalistów przygotowujących produkty z zakresu reklamy, publikacji, lokalizacji, stron i portali www. Sukces

Firmy polega w głównej mierze na tworzeniu przyjacielskich więzi między firmą, jej Klientami i pracownikami oraz całym otoczeniem ekonomicznym firmy.

"Jesteśmy przedsiębiorstwem etycznym, nowoczesnym i odpowiedzialnym za własne działania".

www.medialab.pl