LEDA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – oczyszczalnie ścieków. Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne dla ochrony środowiska.

Współpraca w ramach RPO Łódzkie działanie 3.2