Kwalifikacje

Konsultanci WIGE Consulting S.C. dysponują znajomością wielu sektorów i branż, posiadają szerokie doświadczenie w kreowaniu strategii i przygotowaniu analiz będących podstawą zmian strategicznych w wielu spółkach z różnych sektorów gospodarki.


Konsultant funduszy europejskich

Księgowość projektowa

Konsultant wdrażania projektów

Audytor wewnętrzny bvq

Kurs zamówienia publiczne

Auditor wewnętrzny

Euroforum KFE

Fundusze strukturalne

Konsultant Funduszy Europejskich

KFE certyfikat

Konsultant funduszy europejskich

Kurs fundusze unijne

The Quality of Life

Sektorowy Program Operacyjny

The Quality of Life

Auditor wewnętrzny

e-Learning

Szkolenia elektroniczne

Audytor wewnętrzny

Business Objects Data Integrator 6.5

Auditor/Lead Auditor