Instalacje elektryczne, grzewcze, gazowe, hydrauliczne, projekt w zakresie wdrożenia innowacyjne technologii serwisu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych w ramach RPO Podlasie 2009.

Współpraca dotyczy projektów unijnych od 2009 roku. W tym czasie udało się pozyskać dofinansowanie dla trzech projektów, z czego dwa projeky są po całkowitym rozliczeniu i wypłaceniu dotacji unijnej. Trzeci projekt jest obecnie w trakcie realizacji i rozliczenia.