„INTRUCK” Sp. z o.o. - Autoryzowany dealer marki VOLVO

Intruck Sp. z o.o. jest autoryzowanym serwisem samochodów ciężarowych marki Volvo na terenie centralnej Polski.
Współpraca z Klientem od 2008 roku w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości, Projekt: Budowa nowej stacji serwisowej samochodów ciężarowych wraz z zakupem wyposażenia.
Udział w konkursie w 2008r. Firma uzyskała dofinansowanie na projekt w 2009 roku.
Z sukcesem zakończono przy udziale WIGE Consulting współpracę w zakresie obsługi, monitorowania, prowadzenia i rozliczenia projektu.

Firma rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 marca 2004, zgodnie z porozumieniem zawartym z Volvo Polska Sp. z o.o. Na mocy tego porozumienia spółka przejęła działalność serwisową prowadzoną wcześniej przez Volvo Polska w Warszawie oraz Radomiu i tym samym kontynuuje sprzedaż usług serwisowych, części zamiennych oraz pojazdów używanych prowadzoną w tych lokalizacjach nieprzerwanie od 1995 roku.

W obu oddziałach firmy znajdują się w pełni wyposażone stanowiska naprawcze, codziennie uzupełniane magazyny części zamiennych oraz Działy Sprzedaży Pojazdów Volvo Polska.
Firma spełnia wszystkie obowiązujące Standardy Działania Dealerów Volvo, a w 2006 roku, po przeprowadzonym przez Lloyd's Register Quality Assurance audycie, został odnowiony certyfikat systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000.

Obecnie Intruck zatrudnia ponad 40 doświadczonych pracowni-ków, którzy dodatkowo objęci są systemem stałych szkoleń w ramach Volvo Trucks Academy. 

www.intruck.pl