INSTALCEM Sp. z o.o. jest firmą powstałą w 1994 r. w Chełmie w województwie lubelskim.

Z powodzeniem realizuje zadania w branży instalacyjnej wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Jestet doświadczonym instalatorem w branży hydrauliki przemysłowej. Specjalizuje się w budowie nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, jak również wykonywaniem remontów i usuwaniem awarii na w/w instalacjach.

Od 1994r świadczy usługi dla potrzeb Cementowni Chełm w zakresie obsługi wodociągu zakładowego, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania ścieków komunalnych, urządzeń sanitarnych. Posiada wykwalifikowaną kadrę, a przede wszystkim doświadczenie potrzebne do wykonywania oferowanych przez nas usług. Profesjonalizm, uczciwość i rzetelność to cechy z jakimi się identyfikuje.

www.instalcem.pl