Karta informacyjna projektu Systemu Zarządzania

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY
Nazwa Firmy forma prawna
Rok i miesiąc założenia Firmy
Dane kontaktowe (adres, ulica, miejscowość)
Imię Nazwisko (osoby do kontaktu)
Telefon (stacjonarny, komórkowy)
Adres e-mail
Obecna wielkość zatrudnienia w firmie (w przeliczeniu na pełne etaty)
Rok 2008 Rok 2009 Obecny poziom zatrudnienia
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Branża, (obszar prowadzonej działalność – główna) w PKD EKD
INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI - PROJEKCIE
Krótki opis przedsięwzięcia
Jaki system zarządzania planują Państwo wdrożyć?
a) ISO
b) BHP
c) Bezpieczeństwo Informacji
d) Środowisko
e) HACAP
Rodzaj działalności, której ma dotyczyć projekt PKD - EKD
Województwo oraz powiat, w którym ma być zlokalizowana inwestycja wdrożenia systemu
Termin realizacji inwestycji – od …. do ….
INFORMACJE DODATKOWE - UWAGI
Źródło informacji o WIGE Consulting (proszę o zakreślenie właściwej odp) strona www
znajomi
reklama
opinia od innego Klienta
inne
Uwagi, dodatkowe pytania: