Karta informacyjna projektu inwestycyjnego

DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY
Nazwa Firmy forma prawna
Rok i miesiąc założenia Firmy
Dane kontaktowe (adres, ulica, miejscowość)
Imię Nazwisko (osoby do kontaktu)
Telefon (stacjonarny, komórkowy)
Adres e-mail
Obecna wielkość zatrudnienia w firmie (w przeliczeniu na pełne etaty)
Rok 2008 Rok 2009 Obecny poziom zatrudnienia
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY
Branża, (obszar prowadzonej działalność – główna) w PKD EKD
INFORMACJE O PLANOWANEJ INWESTYCJI - PROJEKCIE
Krótki opis przedsięwzięcia
Czy zostały już rozpoczęte jakieś prace związane z przedsięwzięciem? Jakie?
Koszty całkowity inwestycji
Zakres inwestycji: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty, budynki, wynagrodzenia, inne – jakie?
Rodzaj działalności, której ma dotyczyć projekt PKD - EKD
Innowacyjność projektu. Czy projekt ma charakter innowacyjny dla firmy, w skali województwa, kraju czy świata
Województwo oraz powiat, w którym ma być zlokalizowana inwestycja
Liczba nowych miejsc pracy, które powstaną dzięki inwestycji (w przeliczeniu na pełne etaty)
INFORMACJE DODATKOWE - UWAGI
Źródło informacji o WIGE Consulting (proszę o zakreślenie właściwej odp) strona www
znajomi
reklama
opinia od innego Klienta
inne
Uwagi, dodatkowe pytania: