Enterprise Support Sp. z o.o. - Łódź.

Firma świadczy wyspecjalizowane usługi Business Process Outsourcing (BPO) w obszarze obsługi kadrowej, płacowej, rachunkowej, podatkowej, finansowej oraz controllingowej. Do Klientów Firmy należą zarówno duże jak i mniejsze podmioty gospodarcze. Chcąc sprostać licznym wymaganiom i potrzebom swoich Klientów, Firma zdobyła doświadczenie w:

  • obsłudze grup podmiotów współpracujących na zasadach franchisingu;
  • obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej na odległość;
  • obsłudze księgowej firm produkcyjnych;
  • obsłudze firm z sektora nowych technologii;
  • obsłudze firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych;
  • obsłudze firm z kapitałem zagranicznym;

Firma uzyskała dofinansowanie w ramach działania 3.6 RPO Łódzkie w roku 2012.

http://www.enterprisesupport.pl/