ECM Group Polska Sp. z o.o. - Warszawa

ECM Grup Polska, to m.in. usługi nadzoru nad projektami infrastrukturalnymi, robotami budowlanymi związanymi z ochroną środowiska, energetyką, infrastrukturą miejską, robotami drogowymi, finansowanych ze środków krajowych oraz środków pomocowych Unii Europejskiej i procedurami kontraktowymi FIDIC.