Dotacje Unijne

WIGE Consulting pragnie zaoferować Państwu ofertę profesjonalnego doradztwa w zakresie nowych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

W zakres usługi doradczej dla Państwa zaliczamy:

  • bezpłatne rozpoznanie możliwości i dopasowania projektu dla potrzeb pod wymogi i założenia programowe
  • analiza finansowa możliwości finansowania inwestycji
  • doradztwo prawne w obsłudze projektu
  • przygotowanie wniosku wraz z jego pełną obsługą
  • wsparcie merytoryczne, formalne w trakcie realizacji projektu
  • pełne wsparcie w procesie rozliczenia i monitoringu projektu
  • udział w audytach kontrolnych
  • reprezentowanie Klienta w urzędach i innych instytucjach

Naszym atutem są jasne, czytelne i partnerskie zasady współpracy z Klientem.

Dajemy gwarancję formalnej oceny projektu.

Prezentacje naszych specjalistów - dotacje unijne.


Dotacje unijne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:

Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" - dotacje unijne dla przedsiębiorców planujących inwestycję w nowoczesne technologie, stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Prezentacja działania 4.4 - zasady pozyskania dotacji unijnych - wersja PDF

Opis: Dotacje dla przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie, stosowane na swiecie krócej niż 3 lata. Projekty od 8mln do 160 mln netto.
Data publikacji: 04.08.2009 Autor: Piotr Wiekiera

Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" - wsparcie e-biznesu, dotacje unijne na e-usługi

Prezentacja działania 8.1 - zasady pozyskania dotacji unijnych - wersja PDF

Opis: Dotacje dla e-biznesu, elektroniczne świadczenie usług czyli e-usługa na rynku polskim - zasady starania się o dotacje unijne na e-usługi.
Data publikacji: 08.03.2009 Autor: Seweryn Żurowski


Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" - wsparcie elektronicznej i automatycznej wymiany danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami

  Prezentacja działania 8.2 - zasady pozyskania dotacji unijnych - wersja PDF

Opis: Dotacje dla przedsiębiorców, którzy w ramach współpracy chcą wdrożyć rozwiązania umożliwiające elektroniczną wymianę informacji biznesowych - dotacje unijne na biznes typu B2B.
Data publikacji: 31.07.2009 Autor: Seweryn Żurowski


Dotacje unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dotacje unijne dla nowopowstałych oraz już działających na terenach wiejskich mikroprzedsiębiorców

Prezentacja działania 312 - zasady pozyskania dotacji unijnych - wersja PDF

Opis: Dotacje unijne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w miejscowości na terenach wiejskich.
Data publikacji: 19.06.2009 Autor: Piotr Wiekiera


Dotacje unijne - proces pozyskania i rozliczenia.

Proces pozyskania dotacji unijnych - wersja PDF

Opis: Omówienie mechanizmów starania się o dotacje unijne oraz sposób rozliczania dotacji unijnych
Data publikacji: 02.03.2009 Autor: Piotr Wiekiera