CMP Centrum Medyczne powstało w 2002 roku. Do czerwca 2008 firma posiadała jedną siedzibę w Piasecznie pod Warszawą. W czerwcu 2008 dokonano m.in. akwizycji przychodni Cor-Med, mieszczącej się w śródmieściu Warszawy, na ulicy Chmielnej 14. A już w trzy miesiące później, tj we wrześniu 2008 Firma rozpoczęła prace nad naszym trzecim oddziałem - CMP Białołęka. Centrum Medyczne Puławska zamieniło się w CMP Centrum Meduczne. Za tą zmianą poszła również zmiana domeny internetowej - z www.cmpulawska.com.pl na www.cmp.med.pl. W tym okresie firma zmieniła się z małej przychodni świadczącej usługi głównie Klientom instytucjonalnym , do największej w gminie Piaseczno firmy oferującej kompleksowe usługi medyczne firmom, instytucjom i osobom indywidualnym.

Obecnie trwa współpraca z WIGE Consulting S.C. nad nowym projektem opartym o fundusze unijne w ramach RPO Mazowsze, Działanie 1.5. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2009 – 2010.
Firma uzyskała dofinansowanie na projekt w 2012 roku.