„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz

Początki Firmy „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz sięgają roku 1976. Firma posiada decyzje zezwalające na odbiór odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych. Atutem przedsiębiorstwa jest ekologiczne podejście do odbieranych odpadów poprzez ich zaawansowaną segregację oraz przekazanie do ponownego przetworzenia.

Firma posiada bogaty wachlarz usług, wśród których można wymienić m.in.:
• wywóz odpadów stałych i płynnych,
• odbiór i utylizacja odpadów przemysłowych,
• wynajem pojemników i kontenerów,
• selektywna zbiórka odpadów,
• zbiórka elektrośmieci,
• letnie i zimowe mechaniczne utrzymanie ulic i placów (sprzątanie, odśnieżanie itp.),
• wynajem i serwis kabin toaletowych,
• niszczenie dokumentów,
• pielęgnacja zieleni.

Firma „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz wdrożyła bardzo innowacyjny w skali całego kraju system GPS do lokalizacji samochodów, zintegrowany z nowoczesnym oprogramowaniem, służącym do zarządzania i kontroli zleceniami klientów.

W 2008 r. Firma jako pierwsza w Warszawie zaoferowała usługi wywozu odpadów w mini – kontenerach.

Firma „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz swym zasięgiem działania obejmuje m.st. Warszawa oraz podwarszawskie gminy - Łomianki, Czosnów, Stare Babice, Izabelin, Leszno, Błonie, Mszczonów, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Marki, Ząbki, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna.

Przedmiotem współpracy z Firmą WIGE Consulting jest przygotowanie projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości.

Firma uzyskała dofinansowanie na projekt w 2012 roku.

W zakresie realizacji projektu Firma „BYŚ” planuje wykonać instalację technologiczną o wysokim – niezastosowanym na chwilę obecną w kraju - stopniu zautomatyzowania procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z przemysłu. Instalacja technologiczna, w przypadku realizacji jej w wersji docelowej, tj. w przypadku zastosowania szeregu separatorów optycznych, pozwoli na wydzielenie w sposób automatyczny następujących frakcji materiałowych:
• folii,
• papieru,
• opakowań PE/PP,
• opakowań PET,
• kartoników po produktach płynnych, np. kartoników Tetra Pak,
które to następnie zostaną skierowane do recyklingu. Ponadto z frakcji materiałowych, które nie będą mogły zostać ponownie wykorzystane będzie wytwarzane paliwo alternatywne.

Praca ludzi w obszarze odzysku ograniczy się jedynie do doczyszczania wydzielonych frakcji materiałowych. Oczekuje się, że instalacja pozwoli odzyskać nawet ponad 80% znajdujących się w strumieniu odpadów frakcji materiałowych, co na skalę kraju będzie rozwiązaniem niewątpliwie bez precedensu.