APREO LOGISTICS S.A. – Warszawa

Wiodący na polskim rynku międzynarodowy operator logistyczny.

Współpraca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1 A2: „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”

Tytuł projektu: „Adaptacja innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, informatycznych i magazynowych w centrum logistycznym Apreo Logistics wraz z wdrożeniem nowej usługi logistycznej”.
Udział w konkursie w 2009r.

APREO LOGISTICS to operator logistyczny świadczący najwyższej jakości usługi w zakresie logistyki magazynowej, usług przewozowych całopojazdowych i drobnicowych oraz spedycji morskiej, wzbogaconych o czynności wspomagające.

http://www.apreologistics.com/