ANIMEX-TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – oddział Gdynia.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Działu Transportu i Ubezpieczeń firmy ANIMEX E-I Sp. z o.o. w 1992 r. i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
 
Przedmiotem działalności spółki jest: wykonywanie w oparciu o licencje międzynarodowych przewozów drogowych, przewozów krajowych, prowadzenie agencji celnej oraz świadczenie usług celnych na terenie kraju, usługi ubezpieczeniowe cargo oraz prowadzenie działalności spedycyjnej lądowej i morskiej

Spółka posiada:
1. Filię w Gdyni.
2. Bazę Transportu w Warszawie.

 
W kwietniu 2010 roku nawiązano współpracę z WIGE Consulting S.C. w zakresie współpracy związanej z pozyskaniem środków unijnych w ramach działania 1.5 RPO Mazowsze. Projekt dotyczy inwestycji infrastrukturalno – technologicznej, związanej z dywersyfikacją usług.