31.05.2012 r. - Działanie 8.2 – cały kraj - Dotacje unijne z PARP – nowy nabór wniosków w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” – II konkurs 2012 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie na automatyzację wymiany informacji pomiędzy współpracującymi podmiotami. Działanie skierowane do przedsiębiorców planujących współpracę biznesową z innymi podmiotami w oparciu o rozwiązania elektroniczne typu B2B.
Konkurs trwa od 11 czerwca do 7 lipca 2012 roku.
Środki przeznaczone na konkurs wynoszą 367’734’400 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2’000’000 PLN i jest zróżnicowana w zależności od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowanych.
Wnioski mogą składać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub w przypadku osób fizycznych, mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie PARP w sekcji dotyczącej działania 8.2 – II konkurs 2012r.


Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103