30.12.2011 r. – Działanie III.2 – łódzkie - Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji unijnych województwa łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego poinformował, że wszystkie projekty, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu RPLD.03.06.00-3/11 „Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw”, zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku działania III.2  Zarząd podjął uchwałę o zdecydowanym zwiększeniu alokacji środków przyznanych na konkurs

Całkowita wartość projektów wyłonionych do dofinansowania wyniosła 193’215’166,03 PLN.
Wysokość dofinansowania projektów wyniosła  106’655’821,98 PLN.
Szczegółowe informacje oraz lista projektów dostępne na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w sekcji nabór III.6 - 3/11

 Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103