Instrumenty zwrotne dla MŚP w województwie lubelskim.

    Przedstawiciele regionu woj. lubelskiego – Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Dyrektor LAWP w Lublinie Marceli Niezgoda, podpisali 30 listopada 2016r. w Ministerstwie Rozwoju umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.W województwie lubelskim kwota wsparcia na instrumenty zwrotne wyniesie 425,85 mln zł i będzie przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujących innowacyjne przedsięwzięcia.

    Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z szerokiej gamy narzędzi finansowania, takich jak poręczenia, pożyczki, czy wejścia kapitałowe.       Bogata oferta instrumentów zwrotnych przeznaczonych dla biznesu wypełni lukę pomiędzy dotacją, a mniej korzystnymi ofertami rynkowymi.

    Wsparciem zostaną objęte projekty stawiające na rozwój i inwestowanie w firmę. W grę wchodzi rozbudowa, zakup sprzętu produkcyjnego, specjalistycznych maszyn i urządzeń, dzięki którym firmy będą mogły się rozwijać.

   Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dystrybuował te środki poprzez sieć pośredników finansowych w regionach, bazując na swoim doświadczeniu z poprzedniej Perspektywy finansowej 2007-2013.

   Podpisanie umów przełoży się na sprawne uruchomienie instrumentów finansowych na Lubelszczyźnie, a także przyspieszy wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.