Unijne fundusze- wsparcie dla przedsiębiorców z Mazowsza.      

Środki unijne przeznaczane dla Polski wpływają nie tylko na rozwój naszego kraju, lecz także na pozytywną zmianę jakości życia. W latach 2014–2020 szczególny nacisk położony jest na wzmocnienie konkurencyjności poszczególnych regionów.

Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się obszarem na terenie Polski, a na jego rozwój przeznaczono około 15 mld zł z regionalnego i krajowych programów unijnych na lata 2014–2020. Środki te zasilą również przedsiębiorców z terenów województwa mazowieckiego, którzy podejmą się realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji. Wsparciem objęte zostaną zwłaszcza projekty realizowane wspólnie z ośrodkami badawczymi i naukowymi, przyczyniając się tym samym do transferu wiedzy oraz zacieśnienia współpracy na linii przedsiębiorcy i naukowcy. Przyznane dla Mazowsza unijne środki na lata 2014–2020 w obszarze przedsiębiorczości zostaną przede wszystkim nakierowane na zwiększenie współpracy biznesu z nauką, transfer wiedzy i tym samym rozwój oraz wzrost ilości projektów badawczych.

Jedną z form wsparcia przedsiębiorców będą tzw. bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające firmom z terenów Mazowsza na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Konkurs na bony ogłoszony zostanie w grudniu 2015 roku. Środki w ramach funduszy na lata 2014–2020 będą przeznaczone m.in. na rozwój startup’ów, wsparcie innowacji produktowych, usługowych i procesowych, tworzenie obszarów B + R (badawczo-rozwojowych) czyli wydzielonych sekcji badawczych w strukturach firmy, a także współpracę z ośrodkami naukowymi. O środki będą mogły ubiegać się ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także powiązania kooperacyjne.

Na innowacyjność i przedsiębiorczość natomiast zaplanowane jest ponad 2 mld zł. Tylko na innowacje i wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w MSP przeznaczone zostanie ponad 430 mln zł z nowej puli unijnych środków.

Wsparcie uzyskają projekty zakładające wprowadzanie innowacji produktowych, usługowych, procesowych, a nawet marketingowych.

Część środków przekazana będzie w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast część za pomocą instrumentów finansowych takich jak pożyczki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Zapraszamy także do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.