27.04.2012 r. - Działanie 1.2 – wielkopolskie – podsumowanie złożonych wniosków o środki unijne w ramach konkursu dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 250 etatów

W wyniku przeprowadzonego naboru dla konkursu nr 14/I/12 w ramach Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP” przyjęto:
- na Schemat I „Projekty inwestycyjne” 991 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 1'407'905'233,38 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 628'911'002,88 PLN.
- na Schemat III „Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych” 96 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 504'567'118,33 PLN, z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 241'869'016,21 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie WRPO pod numerem konkursu 14/I/2012


Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103