Kredyt Technologiczny dla firm.

Kredyt technologiczny to sposób na zdobycie dodatkowych funduszy dla firm, które chcą inwestować w nowe technologie.Jest to instrument o mieszanym charakterze, polega na połączeniu kredytu bankowego z dotacją. Realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki, we współpracy z bankami komercyjnymi.

Podstawowe warunki uzyskania kredytu są dwa – przedsiębiorstwo powinno być małe lub średnie, a technologia – innowacyjna. Od innych form wsparcia dla MŚP, takich jak najpopularniejsze dotacje, kredyt technologiczny różni się nieco bardziej skomplikowaną konstrukcją.

W latach 2014-2020 będzie on kontynuowany pod nieco zmienioną nazwą kredyt na innowacje technologiczne” w ramach POIR w poddziałaniu 3.2.2. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściowo spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej.Bank daje kredyt, państwo pomaga w spłacie.

Skoro o kredyt technologiczny trzeba starać się w banku, to na czym polega jego atrakcyjność?

Jeśli przedsiębiorca spełni warunki otrzymania kredytu technologicznego w banku komercyjnym i bank potwierdzi to promesą kredytową, wówczas może się ubiegać w BGK o dofinansowanie projektu ze środków publicznych.To dofinansowanie, czyli tzw. premia technologiczna, to de facto dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która spłaci część kapitału zaciągniętego kredytu. 

Maksymalna kwota premii technologicznej wyniesie 6 mln zł. Ile dostanie konkretny przedsiębiorca, zależy od intensywności pomocy publicznej,  wynikającej z mapy pomocy regionalnej. W praktyce oznacza to, że firmy mniejsze i ze słabiej rozwiniętych województw otrzymają wsparcie, które pokryje większą część kosztów projektu, niż będzie to w przypadku np. średnich przedsiębiorstw z lepiej rozwiniętych regionów.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl