26.01.2012 r. – Działanie 1.4– podlaskie – Rozpoczęcie naboru wniosków dla przedsiębiorców zatrudniających do 250 etatów


Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.
Konkurs adresowany jest do mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizować nową inwestycję związaną z utworzeniem nowego, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja lub zmianą procesu produkcyjnego.
Konkurs trwać będzie od 24.01.2012 r. do 16.03.2012 r.
Na dofinansowanie projektów przeznaczono środki w wysokości  45’736’900 PLN.
Minimalna wartość projektu w przypadku mikroprzedsiębiorstw to 30’000 zł wydatków kwalifikowanych, natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw -100’000 zł wydatków kwalifikowalnych.
Maksymalna kwota wsparcia projektu to 6 000 000 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie wrót Podlasia w zakładce Aktualne nabory – 1.4/01/2012


Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103