Innowacje w MŚP w woj. śląskim.    

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w październiku 2015 roku ogłosi nowy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego Działanie 3.2, z terminem naboru wniosków od 02-11-2015 do 04-01-2015 roku.

Będzie to dofinansowanie do 2 000 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju innowacyjności w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na Śląsku.

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych, co najmniej w skali regionu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające oraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej.
Dofinansowany może być rozwój/budowa przedsiębiorstwa, szczególnie inwestycje w maszyny, urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. Preferowane będą projekty wpisujące się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (regionalne inteligentne specjalizacje).

Ogłoszenie konkursu w planowanym terminie będzie możliwe po wejściu w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapraszamy także do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.