Informatyzacja  służby zdrowia - E-zdrowie   

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 o wsparcie na informatyzację mogą ubiegać się podmioty lecznicze działające na terenie województwa mazowieckiego. Wnioski mogą składać podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, mające podpisany kontrakt z NFZ. Nabór jest zaplanowany w terminie od 30 września do 27 października 2015 roku. Konkurs jest organizowany przez Mazowiecką Jednostkę Wspierania Programów Unijnych.

E- usługa rozumiana tutaj jako usługa świadczona w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Dofinansowanie można otrzymać na:

 informatyzację służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa;

wprowadzenie świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Premiowane będą projekty zawierające usługi publiczne o stopniu dojrzałości minimum 4 –transakcja (poprzez taką usługę należy rozumieć usługę umożliwiającą pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością).

Można ubiegać się o dofinansowanie projektu aż w 80%.

Takie rozwiązania dają pacjentowi jak i pracownikom daleko posunięte korzyści. Są to m.in. podniesienie  satysfakcji z usługi, usprawnienie obsługi pacjenta, sprostanie zwiększonym  oczekiwaniom klientów, skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę i świadczenia medyczne, przyspieszenie pracy pracowników, podniesienie efektywności pracy itp. Rozwiązania te w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju placówek, poprawy efektywności i funkcjonalności ośrodków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundusze dla Mazowsza.

Zapraszamy także do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.