Zwiększenie konkurencyjności MŚP w woj. łódzkim.    

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Działania 2.3.1 pt. „Innowacje w MŚP” w IV kwartale roku 2015.

Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, które przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Przedsięwzięcia ukierunkowane będą na: stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, skutkować będą zwiększeniem dynamiki rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawą ich przewag konkurencyjnych na rynkach krajowych i międzynarodowych.

W tym celu będą realizowane inwestycje, które doprowadzą do wzmocnienia zdolności prorozwojowych firm oraz wprowadzania na rynek wysokiej jakości produktów lub usług. Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. Dodatkowe wsparcie będzie przeznaczone na działania, które przyczynią się do rozwoju innowacyjności i prowadzenia prac badawczo – rozwojowych, w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Interwencja jest również ukierunkowana na wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych.

Zapraszamy także do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.