Łódzkie - nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne dla RPO na 2017 rok.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców na działania inwestycyjne w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP

Ogłoszenie naboru- lipiec 2017

Planowany nabór- sierpień/wrzesień 2017

Instytucja pośrednicząca- Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Cel działania- Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi

Typy projektów przewidzianych do dofinansowania

1.wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R

2.wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalne dofinansowanie- 55 %

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.