Jakie dotacje możemy otrzymać w 2017 roku z POIR.

30 listopada 2016 r. Ministerstwo Rozwoju opublikowało harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. Poniżej znajdą Państwo informację kiedy składać wnioski oraz na jakie działania można uzuskać dofinansowanie.

Działanie: 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych praz rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorcę
• Konkurs dla MŚP
I TURA Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017
I TURA Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000.000 PLN
II TURA Rozpoczęcie naboru: wrzesień 2017
II TURA Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000.000 PLN
• Konkurs dla dużych przedsiębiorców
I TURA Rozpoczęcie naboru: 1 marca 2017
I TURA Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 400.000.000 PLN
II TURA Rozpoczęcie naboru: wrzesień 2017
II TURA Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 350.000.000 PLN

Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R
Programy służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Mogą służyć wyłanianiu inteligentnych specjalizacji, zgodnie z koncepcją przedsiębiorczego odkrywania.
INNOCHEM sektor chemiczny
Rozpoczęcie naboru: 01 marca 2017
Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 180.000.000 PLN

INNONEUROPHA RM sektor farmaceutyczny
Rozpoczęcie naboru: 22 lutego 2017
Zakończenie naboru: 07 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 190.000.000 PLN

• INNOWACYJNY RECYKLING sektor recyclingu surowców mineralnych i drewna
Rozpoczęcie naboru: 28 lutego 2017
Zakończenie naboru: 21 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 90.000.000 PLN

WOODINN sektor leśno-drzewny i meblarski
Rozpoczęcie naboru: 14 marca 2017
Zakończenie naboru: 28 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 120.000.000 PLN

GAMEINN sektor produkcji gier wideo
Rozpoczęcie naboru: 05 maja 2017
Zakończenie naboru: 06 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 55.000.000 PLN

PBSE sektor elektroenergetyczny
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 120.000.000 PLN

INNOSBZ sektor systemów bezzałogowych
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

INNOSTAL sektor stalowy
Rozpoczęcie naboru: III/IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: IV kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 95.000.000 PLN

IUSER sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych
Rozpoczęcie naboru: IV kwartał 2017
Zakończenie naboru: I kwartał 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 150.000.000 PLN

 

Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo rozwojowych przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 08 maja 2017
Zakończenie naboru: 07 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 900.000.000 PLN

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi Lob dla MSP
Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji
Rozpoczęcie naboru: październik 2017
Zakończenie naboru: kwiecień 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie:45.000.000 PLN

Podziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Wsparcie udzielane na finansowanie Usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).
Rozpoczęcie naboru: 08 czerwca 2017
Zakończenie naboru: luty 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 65.000.000 PLN

Poddziałanie: 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych
Wsparcie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych.
Rozpoczęcie naboru: 16 czerwca 2017
Zakończenie naboru: styczeń 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 60.000.000 PLN

Poddziałanie: 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.
Rozpoczęcie naboru: 16 maja 2017
Zakończenie naboru: grudzień 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

Działanie: 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym.
Rozpoczęcie naboru: 21 listopada 2016
Zakończenie naboru: 20 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 14.340.000 PLN

Poddziałanie: 3.2.1 Badania na rynek
Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS.
Rozpoczęcie naboru: 13 marca 2017
Zakończenie naboru: 26 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 750.000.000 PLN i 50.000.000 PLN (w przypadku konkursu skierowanego do branży dedykowanej elektromobilności)
Rozpoczęcie naboru: listopad 2017
Zakończenie naboru: styczeń 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 750.000.000 PLN

Poddziałanie: 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.
Rozpoczęcie naboru: 20 lutego 2017
Zakończenie naboru: 29 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 400.000.000 PLN

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w Promocji marek produktowych – Go to Brand
• Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Wsparcie udziału w imprezach targowych: Hannover Messe i Astana
Rozpoczęcie naboru: 12 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 13 lutego 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN
• Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym
Rozpoczęcie naboru: 10 lutego 2017
Zakończenie naboru: 13 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

Działanie: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki
Wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych o tematyce określonej w programach strategicznych w ramach Wspólnych Przedsięwzięć, realizowane przez konsorcja jednostek naukowych lub konsorcjum z udziałem przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
• Program INGA Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-OGNiG S.A. – GAZ System S.A.
Rozpoczęcie naboru: 05 maja 2017
Zakończenie naboru: 05 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

• Wspólne Przedsięwzięcie z PKP PLK
Rozpoczęcie naboru: III kwartał 2017
Zakończenie naboru: III kwartał 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 25.000.000 PLN

Poddziałanie: 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze
Projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa.
Rozpoczęcie naboru: 12 czerwca 2017
Zakończenie naboru: 12 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 250.000.000 PLN

Poddziałanie: 4.1.4 Projekty aplikacyjne
Projekty aplikacyjne (projekty obejmujące badania przemysłowe illub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców).
Rozpoczęcie naboru: 18 września 2017
Zakończenie naboru: 18 października 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

Działanie: 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej
Rozpoczęcie naboru: brak danych
Zakończenie naboru: brak danych
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: bd

Zapraszamy do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.