20.03.2012 r. - Działanie 1.2 – lubelskie - liczba złożonych projektów przez mikroprzedsiębiorców

W dniu dzisiejszym Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła komunikat na stronie internetowej, że w ramach konkursu 01/RPOWL/1.2/2012 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”:
- złożono 544 wnioski.
- wartość wnioskowanego wsparcia wynosi 241'828'146,59 PLN
- wysokość dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu (w tym rezerwa 10%) wynosi 71’013’189,00 PLN
Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w sekcji aplikowanie o środki – I Oś Priorytetowa – 01/RPOWL/1.2/2012


Więcej informacji u naszych konsultantów: wige@wige.pl / tel.: 0 515 114 100 - 103