Dotacje na podbój zagranicznych rynków.

001535WIGE Consulting113914.0 Normal021falsefalsefalsePLJAX-NONE 0016143685WIGE Consulting308429114.0 Normal021falsefalsefalsePLJAX-NONE

Polscy przedsiębiorcy od lat korzystają z dofinansowania udziału w targach i misjach zagranicznych, na których mają szansę pozyskać nowych kontrahentów. W nowym rozdaniu, na lata 2014-2020 internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw również wspierana będzie z Funduszy Europejskich. W każdym regionie przewidziane są dotacje na opracowanie indywidualnej strategii ekspansji zagranicznej a potem zrealizowanie jej, biorąc między innymi udział w targach, przy czym szczegółowe zasady dofinansowania mogą się między sobą różnić.

Przykładowy zakres dofinansowania obejmuje:

 opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,

 opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej,

 udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,

 zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,

 uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

 dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie)

W ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej, który obejmuje pięć województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie) przewidziano wsparcie działań dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw, mające na celu zwiększenie aktywności przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.Jednym z działań w tym programie jest "Internacjonalizacja MŚP". Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone m.in. na usługi doradcze, mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu firmy pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. W drugim etapie wsparcia firmy będą mogły przeznaczyć dotację także na udział w zagranicznych targach i misjach.

 Jest też inny sposób obniżenia kosztów działań zmierzających do pozyskania zagranicznych kontrahentów lub partnerów - poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Daje on co prawda mniejszą swobodę - ponieważ trzeba się wpasować w odgórnie zaplanowane działania - jednak w zamian za to przedsiębiorca ma bardzo ograniczone formalności i nie odpowiada bezpośrednio za pozyskanie i rozliczanie dotacji.Projekty, o których mowa, obejmują zazwyczaj organizację zagranicznych misji gospodarczych, możliwość prezentacji na wspólnych stoiskach targowych, spotkania match-makingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych lub nawiązania współpracy B+R, konferencje i seminaria, działania edukacyjne i działania marketingowe. Są realizowane w skali regionalnej - dla firm z konkretnego województwa a środki na ich realizację pochodzić będą z programów regionalnych.

Środki na projekty związane z wejściem na rynki zagraniczne dostępne są też w programie krajowym Inteligentny Rozwój. Tu wsparcie ukierunkowane jest na branże o wysokim potencjale innowacyjnym.  
Firmy mogą uzyskać finansowanie udziału w programach ogólnych i branżowych.

Poza tym w trybie pozakonkursowym realizowane będzie działanie pn. Polskie Mosty Technologiczne.  Firmy otrzymają wsparcie w postaci usług doradczych i  szkoleń umożliwiających opracowanie strategii  marketingowej skierowanej na rynki zagraniczne, celem pozyskania zagranicznego finansowania dla prowadzonych projektów B+R+I np. od zagranicznych aniołów biznesu, funduszy VC lub w zakresie włączania się w łańcuchy dostaw wiodących firm technologicznych, jak również do międzynarodowych projektów B+R, prowadzonych z udziałem tego typu przedsiębiorstw.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl