11,75 mln euro na dotacje unijne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 
Trwają prace nad harmonogramem naborów wniosków o dotacje unijne w województwie podlaskim. W miesiącach kwiecień – czerwiec 2011  planowany jest konkurs,  na którego dofinansowanie przewidziano środki w wysokości 11,75 mln euro. Będzie to szansa na dotacje na inwestycje mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw. Ten obiecująco zapowiadający się konkurs czeka wraz z harmonogramem innych konkursów na akceptację marszałka i zarządu województwa.

Źródło: RPO WP