Dotacje na innowacyjne rolnictwo i leśnictwo oraz technologie przyjazne środowisku w ramach programu BioStrateg.

Celem strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BioStrateg jest finansowanie badań obejmujących takie zagadnienia jak bezpieczeństwo żywnościowe, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi czy przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu. Program nakierowany jest także na ochronę bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz leśnictwo i przemysł drzewny.

Łącznie na badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 191 mln zł. Badania naukowe  dzięki programowi BioStrateg przeżywają w Polsce prawdziwy renesans. Rolnictwo i leśnictwo jako  kluczowe sektory naszej gospodarki potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, aby utrzymać i zdobywać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Konsorcja naukowo-przemysłowe startujące w naszym konkursie są w stanie wypracować oryginalne technologie wspierające rozwój tych branż.

NCBiR stawia jednak bardzo wysokie wymagania jakościowe. Finansuje tylko  te prace badawczo-rozwojowe, które bazują na światowych osiągnięciach polskich naukowców i które jednocześnie mają szanse na realne zastosowanie w gospodarce, które będą wpływać na polepszenie naszego życia.

Program BioStrateg będzie realizowany do 2019 roku.

Realizowane przez konsorcja prace B+R dotyczą m.in. badań nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w rolnictwie czy opracowanie innowacyjnych nawozów na bazie alternatywnego źródła surowca. Trzeci, ostatni konkurs w programie BioStrateg zostanie ogłoszony w przyszłym roku.

Szersze informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl