Wzmocnienie konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.      

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 30.09.2015 r. ogłasza konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Termin naboru wniosków trwa od 16.11.15 do 30.11.15 roku.

Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nie technologiczne) poprzez inwestycje w: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to aż 100 000 000,00 PLN.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 45% dofinansowania, średnie - 35% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania to 5 000 000,00 PLN. 

Głównym celem działania jest wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko- innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno- komunikacyjnych.

Ważnym kryterium jest wpisanie się w tzw. Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski, czyli kluczowe obszary gospodarcze regionu, które będą traktowane priorytetowo. Projekt powinien zakładać dodatkowo wdrożenie wyników prac badawczo- rozwojowych, co pozwoli wprowadzić na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Jak w większości programów z nowej perspektywy unijnej należy skupić się na rozwiązaniach innowacyjnych oraz takich, które są stosowane w skali kraju nie dłużej niż trzy lata.

 

Wielkopolscy przedsiębiorcy planujący inwestycje na mniejszą skalę również mogą ubiegać się o dofinansowanie z działania 1.5.2. Wariant II w ramach tego konkursu kierowany jest bowiem do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planujących inwestycje na mniejszą skalę.

Wariant ten zakłada realizację projektów, na które możliwe będzie otrzymanie dofinansowania o wartości od 50.000 PLN do maksymalnie 1.000.000 PLN. Zarówno termin, jak i poziom dofinansowania oraz zasady pozostają takie same jak w wariancie zakładającym inwestycje na większą skalę.

Zapraszamy także do kontaktu na bezpłatnej infolinii pod numerem 515114100 lub mailem marketing@wige.pl.